≡ Menu

Boeddhistische Meditatie: van Mindfulness (sati) tot de Verlichtingsgeest (bodhicitta)

Boeddhistische Meditatie: van Mindfulness (sati) tot de Verlichtingsgeest (bodhicitta)

We zijn vaak geneigd meditatie te zien als de meest centrale beoefening in het Boeddhisme. Toch was meditatie eeuwenlang in alle boeddhistische tradities iets dat een enkele monnik zich mee bezig hield. De rest van de sangha hield zich bezig met rituelen waarmee de leken ondersteund werden en op basis waarvan inkomsten gegenereerd werden. De leken op hun beurt zagen het steunen van de sangha als hun voornaamste religieuze rol en hielden zich bezig met hun gewone leven en het genereren van genoeg verdienste om een goede wedergeboorte te krijgen.

Het is te verdedigen dat de huidige waardering van meditatie als centrale boeddhistische beoefening tot de Boeddha terug te voeren is. Hoe het ook zei: net als de meeste westerse Boeddhisten zie ik meditatie, naast juist leven en studeren, als mijn belangrijkste beoefening en deel ik op dit blog mijn inspiratie en worstelingen.

Het woord mindfulness is een eigen leven gaan leiden. In het populaire taalgebruik heeft het connotaties van: niet-oordelen (*), geduld, eindeloos beginnen, vertrouwen, niet-streven, aanvaarden, loslaten en in het NU leven. (#) Hoe is dit ontstaan? Jon Kabat-Zinn was breed getraind in yoga en boeddhistische meditatie-technieken. Deze heeft hij in de context van een ziekenhuis omgevormd tot [...]

Ik ben een Mahayana Boeddhist in de Gelugpa traditie van het Tibetaans Boeddhisme. Deze traditie heeft nogal wat eigenschappen die mijn wetenschappelijk getrainde denken doen steigeren. Jammer genoeg zijn een aantal van die dilemma’s in het hart van de traditie te vinden. Het hoort erbij, voor mij: mijn scepsis navigeren is deel van een hedendaags Boeddhist te [...]