≡ Menu

Beste Boeddhistische Boeken, recensies

De literatuur van het Boeddhisme is enorm. Slechts een fractie hiervan is in het Nederlands beschikbaar. Hieronder vind je vooral meer gespecialiseerde boeken.

Zie ook mijn volledige Boeddhistische leeslijst (Nederlands). En in het Engels.

Dit boek moest echt geschreven worden: een kritische blik op alle claims die voor het Boeddhisme gemaakt worden en een opsomming van de kritiek OP het Boeddhisme. Dr. Koenraad Elst is voornamelijk voor zijn taak gekwalificeerd als indoloog. Dat is te merken: de hoofdstukken over India en de relatie Hindoeïsme-Boeddhisme behoren tot de moeilijkste en interessantste. [...]

Pema Chodron is bekend om haar praktische en psychologische benadering van het (Tibetaans) Boeddhistische pad. In haar boeken neemt ze vaak een of twee begrippen uit die traditie die ze van alle kanten uit werkt. In Als je wereld instort zijn die begrippen ‘bodhicitta’ en ‘bodhisattva’. “Bodhicitta bestaat op twee niveaus. Ten eerste is er bodhicitta [...]

Deze bloemlezing van 25 jaar Maitreya Instituut vormt een uitstekende inleiding op het type Boeddhisme dat dit instituut verspreid: Tibetaans Boeddhisme volgens de Gelug school van Lama Tsong Kapa. Deze Gelugpa school is ook bekend van de Dalai Lama, hoewel deze laatste ook opgeleid is volgens de leringen van de andere Tibetaans Boeddhistische scholen. Het [...]